مقالات

کارهایی که در خودروهای  توربو َشارژنباید انجام داد

کارهایی که در خودروهای توربو َشارژنباید انجام داد

1396/09/07

با خودداری از انجام کارهای زیر عمر موتور توربو شارژ به مقدار قابل توجه ای افزایش پیدا میکند...

212
0
بیشتر بدانید